Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Prominutí úroku na DPH pro plátce v oblasti dopravy

28.3.2022

 

Pro plátce, u kterých převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy, došlo "Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" Ministra financí k prominutí úroku na DPH na měsíce únor až srpen 2022 nebo za 1. a 2. čtvrtletí 2022, pokud bude daň uhrazena do 31.10.2022.

Podmínkou pro prominutí úroku z prodlení je podání oznámení o splnění podmínek spolu s daňovým přiznáním za dané období. Dopravci mohou výše uvedenou úlevu využít již za únor – pokud budou chtít úlevy využít, je třeba zaslat finančnímu úřadu samostatnou písemnost s prohlášením, že dopravce splňuje podmínky prominutí úroku z prodlení – např. s využitím textu uvedeným ve vyjádření finanční správy.

Dopravcům se neposunuje lhůta pro úhradu DPH, ale při splnění podmínek nebudou za pozdní odvod DPH sankcionováni.

Kategorie Aktuality