Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Milostivé léto – Daně

19.9.2023
Post image

 

Dalším z druhů příslušenství, které je možné odpustit v rámci tzv. Milostivého léta, je vzniklé příslušenství k dluhům na daňových povinnostech.

Odpuštění se týká příslušenství k nedoplatkům vymáhaným finančními úřady, celními úřady a Ministerstvem financí. Příslušenství ke clu odpustit nelze. O odpuštění příslušenství mohou požádat všechny fyzické osoby.

Podmínky pro odpuštění jsou stejné jako u dluhů na sociální pojištění.

Pro přesné ověření výše dluhu je vhodné využít aplikaci DIS+.

Pro odpuštění příslušenství je nutné podat žádost, tu je možno podat jednou z následujících cest:

  • datovou schránkou;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • e-mailem s kopií dokumentu s vlastnoručním podpisem;
  • poštou doporučeným dopisem;
  • ústně do protokolu na finančním úřadu.

Žádost musí být doručena nejpozději 30. listopadu 2023 a je v ní třeba jednoznačně uvést, kterého nedoplatku se žádost týká. V případě využití rozložení dluhu do splátek, je potřeba tuto také skutečnost uvést. Některá příslušenství, např. pokud je nedoplatek v daňové exekuci, je možné uhradit pouze jednorázově.

Možnosti uhrazení dluhu:

  • dluh < 5 000 Kč (a některé výjimky) je nutné uhradit jednorázově do 30.11.2023;
  • dluh > 5 000 Kč je možné uhradit jednorázově, nebo splácet ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce od 30.11.2023 do 31.10.2024.

U malých nedoplatků bude tento nedoplatek včetně jeho příslušenství odpuštěn automaticky. Toto se týká i právnických osob.

POZOR! Pokud se dlužník se splátkou opozdí nebo uhradí jinou výši splátky, právo na odpuštění dosud neuhrazeného příslušenství bez náhrady zaniká!

Kategorie Aktuality