Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Snížení daně u služebních elekromobilů pro soukromé účely

30.5.2022

Podpora elektromobilů, hybridních vozidel, vozidel na zemní plyn.

 

Novela zákona o daních z příjmů snižuje u zaměstnanců, kteří tento druh automobilu bezplatně využívají i pro soukromé účely, procentní sazbu pro přidanění hodnoty automobilu ve mzdě. Tento nepeněžní příjem bude nově oceněn místo 1% vstupní ceny novou sazbou 0,5% ze vstupní ceny automobilu. Snížení platí pro elektromobily, hybridní vozidla a vozidla na zemní plyn.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění. 

Kategorie Aktuality