Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Informační občasník 01/2022

3.2.2022

Změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady. Změny v cestovních náhradách.

 

Vážení klienti,

podobně jako v přechozích letech i v letošním roce posíláme souhrnnou informaci k nové výši záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, k novým sazbám v oblasti cestovních náhrad pro zaměstnance i pro OSVČ a další užitečné informace.

Tým TaxVision

ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSVČ

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost za rok 2021 je 85.058 Kč a pro rok 2022 se zvyšuje na 93.387 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána.

Paušální
daň nahrazuje platby na sociální a zdravotní pojištění a daň jednou celkovou platbou. K paušální dani je třeba se přihlásit do 10. 1., nebo při zahájení podnikání. Paušální daň je třeba zvýšit již od zálohy za leden, splatné 20. 1.

Paušální daň 2021 2022
  5.469 5.994

Zálohu na sociální pojištění v minimální výši
je třeba zvýšit od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné do konce měsíce, na který se platí.

Zálohu na zdravotní pojištění v min
imální výši je třeba zvýšit již při platbě za leden v únoru. Zálohy na zdravotní pojištění jsou pro OSVČ splatné do 8. následujícího měsíce. Zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů je splatné do 20. následujícího měsíce.

Výše měsíčních minimálních záloh – hlavní činnost 2021 2022
zdravotní pojištění 2.393 2.627
sociální pojištění 2.588 2.841

 

Výše měsíčních minimálních záloh – vedlejší činnost 2021 2022
zdravotní pojištění není stanovena není stanovena
sociální pojištění 1.036 1.137

 

Maximální měsíční zálohy 2021 2022
zdravotní pojištění není stanovena není stanovena
sociální pojištění max. záloha 41.396 45.449

 

Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů 2021 2022
Minimální měsíční pojistné 2.052 2.187


ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEJÍ DOPADY

S účinností od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 15.200 Kč / měs. na 16.200 Kč / měs.

Současně se zvyšují i úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé profesní skupiny. V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda právě 16.200 Kč, dále například ve třetí skupině, kam patří např. číšník či holič a kadeřník, je zaručená mzda 19.700 Kč a v páté skupině, kam patří např. řidič autobusu či záchranář, je 24.100 Kč. V nejvyšší osmé skupině je nově zaručená mzda 32.400 Kč.

Výše
uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně snižují.

Zvýšení minimální mzdy generuje od 1. 1. 2022 z pohledu
zákona o daních z příjmů následující změny:
1) Sleva na umístění dítěte – školkovné: za rok 2021 je možné uplatnit v částce 15.200 Kč za každé vyživované dítě, pro rok 2022 se zvyšuje na 16.200 Kč,
2) nárok na daňový bonus: minimální měsíční příjem pro přiznání nároku je ve výši poloviny minimální mzdy, tj. pro rok 2022 ve výši 8.100 Kč měsíčně,
3) hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (např. starobních): osvobozen je roční příjem do výše 36násobku minimální mzdy, v roce 2022 je osvobozen roční důchod do výše 583.200 Kč.

Zvýšení průměrné mzdy se odráží vezvýšení hranice pro progresivní sazbu daně 23% na 1.867.728 Kč.


ZMĚNY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Vyhláškou č. 511/2021 Sb. byly stanoveny hodnoty stravného pro rok 2022. Pro tuzemské pracovní cesty platí:

Délka pracovní cesty Zaměstnanec Podnikatel
5 - 12 hod. 99 -118 Kč --
12 - 18 hod. 151 - 182 Kč 182 Kč
déle než 18 hod. 237 - 283 Kč 283 Kč

Maximální stravenkový paušál pro rok 2022 je 82,60 Kč / den a daňově nejvýhodnější hodnota stravenky pro rok 2022 je ve výši 150 Kč / ks.

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, přísluší mu podle § 163 odst. 2 a 3 zákoníku práce stravné snížené za každé bezplatné jídlo:
a) až o 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin,
b) až o 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) až o 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší cestovní náhrady, které jsou považovány za daňově uznatelný náklad. Tyto vyšší cestovní náhrady a nižší procento krácení stravného jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem a součástí vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

ZAHRANIČNÍ STRAVNÉ

Ve vyhlášce č. 462/2021 Sb. byly stanoveny základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2022. Zvýšila se sazba stravného u Francie, Chorvatska, Lichtenštejnska, Maďarska a Rumunska.

Země Základní sazba stravného Země Základní sazba stravného
Belgie 50 EUR Portugalsko 40 EUR
Bosna 40 EUR Rakousko 45 EUR
Bulharsko 40 EUR Rumunsko 40 EUR
Černá Hora 35 EUR Rusko 45 EUR
Dánsko 55 EUR Řecko 40 EUR
Francie 50 EUR Slovensko 35 EUR
Chorvatsko 40 EUR Slovinsko 40 EUR
Itálie 50 EUR Španělsko 45 EUR
Maďarsko 40 EUR Švédsko 55 EUR
Německo 45 EUR Švýcarsko 75 CHF
Nizozemsko 50 EUR Ukrajina 45 EUR
Norsko 60 EUR USA 60 USD
Polsko 40 EUR Veká Británie 45 GBP

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, pokud je v zahraničí déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba 12 až 18 hodin, přísluší stravné ve výši dvou třetin sazby. Trvá-li doba strávená v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne právo na stravné za cestu na území ČR, přísluší zaměstnanci stravné ve výši jedné třetiny sazby zahraničního stravného.

Při bezplatném poskytnutí jídla musí zaměstnavatel snížit zahraniční stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo:
a) o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
b) o 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
c) o 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Dále zaměstnanci nepřísluší žádné zahraniční stravné v případě, kdy mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla.

Při zahraniční pracovní cestě lze kromě stravného zaměstnancům nebo podnikateli poskytnout ještě kapesné v cizí měně až do výše 40 % stravného (před jeho případným krácením za bezplatně poskytnuté jídlo), které zaměstnanci přísluší. Toto kapesné je daňovým výdajem a zároveň osvobozeným příjmem pro zaměstnance.

CENA PHM U ZAMĚSTNANCŮ


Vyhláškou č. 511/2021 Sb. byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům pro rok 2021:

Natural 95 37,10 Kč / l
Super plus 98 40,50 Kč / l
Nafta 36,10 Kč / l
Elektřina 4,10 Kč / kWh


CENA PHM U PODNIKATELŮ

Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů u podnikatelů za rok 2021, pokud nejsou použity ceny na základě dokladů o nákupu příp. paušální výdaj na dopravu:

Natural 95 27,80 Kč / l
Super plus 98 31,50 Kč / l
Nafta 27,20 Kč / l
Elektřina 5 Kč / kWh

Tyto ceny lze použít u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku nebo u bezplatně vypůjčených.

Nadále je možné používat tzv. paušální výdaj na dopravu ve výši 5.000 Kč u jednoho vozidla (v případě využívání vozidla z části i pro soukromé účely ve výši 4.000 Kč) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

SAZBA ZÁKLADNÍ NÁHRADY

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč;
při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu
zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejméně ve dvojnásobné výši, než je stanoveno pro osobní auta.

Podnikatel může zahrnovat do daňově uznatelných výdajů náhradu jízdních výdajů za ujeté kilometry při použití pouze a výhradně vlastního vozidla, které sám také řídí při pracovní cestě.


Kategorie Aktuality