Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Informační občasník 01/2021

3.3.2021 10 minut
Post image

Souhrnná informace k nové výši záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, k novým sazbám v oblasti cestovních náhrad pro zaměstnance i pro OSVČ a další užitečné informace

 

Vážení klienti,

podobně jako v přechozích letech i v letošním roce posíláme souhrnnou informaci k nové výši záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, k novým sazbám v oblasti cestovních náhrad pro zaměstnance i pro OSVČ a další užitečné informace.
Tým TaxVision

ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSVČ

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost za rok 2020 je 83.603 Kč a pro rok 2021 se zvyšuje na 85.058 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána.

Paušální daň nahrazuje platby na sociální a zdravotní pojištění a daň jednou celkovou platbou. K paušální dani je třeba se přihlásit do 10.1. nebo při zahájení podnikání. Nová výše zálohy na sociální pojištění platí od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné do 20. následujícího měsíce.
Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění platí od ledna a je tedy třeba již při platbě za leden v únoru zálohu upravit. Zálohy na zdravotní pojištění jsou pro OSVČ splatné do 8. následujícího měsíce. Zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů je splatné do 20. následujícího měsíce.

Paušální daň 2020 2021
  --- 5469

Výše měsíčních minimálních
záloh – hlavní činnost
2020 2021
zdravotní pojištění 2 352 2393
sociální pojištění 2544 2588

Výše měsíčních minimálních
záloh –vedlejší činnost
2020 2021
zdravotní pojištění není stanovena není stanovena
sociální pojištění 1018 1036

 

Maximální měsíční zálohy 2020 2021
zdravotní pojištění není stanovena není stanovena
sociální pojištění max. záloha 40688 41396


ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY

S účinností od 1. ledna 2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 14.600 Kč na 15.200 Kč.
Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny. V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda právě 15.200 Kč, dále například ve třetí skupině, kam patří např. číšník či holič a kadeřník, je zaručená mzda 18.500 Kč (doposud je 17.800 Kč) a v páté skupině, kam patří např. řidič autobusu či záchranář, je 22.600 Kč (doposud 21.700 Kč). V nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30.400 Kč (doposud 29.200 Kč). Kompletní informace k zaručené mzdě pro jednotlivé skupiny prací včetně příkladů profesí jsou dostupné zde.
Výše uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují.
Zvýšení minimální mzdy generuje od 1. 1. 2021 z pohledu zákona o daních z příjmů následující změny:
1) Zvýšení možné slevy na umístění dítěte – školkovné – za rok 2020 je možné uplatnit v částce 14.600 Kč za každé vyživované dítě a v roce 2021 je možné uplatnit 15.200 Kč.
2) Zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (např. starobních) – osvobozen je roční příjem do výše 36násobku minimální mzdy, v roce 2021 bude osvobozen roční důchod do výše 547.200 Kč (tj. měsíční výše důchodu 45.600 Kč). Za rok 2020 je osvobozen důchod do výše 525.600 Kč.

ZMĚNY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

TUZEMSKÉ STRAVNÉ
Vyhláškou č. 589/2020 Sb. byly stanoveny hodnoty stravného pro rok 2021. Pro tuzemské pracovní cesty platí:

Délka pracovní cesty Zaměstnanec Podnikatel
5 – 12 hod. 91 - 108 Kč --
12 - 18 hod. 138 - 167 Kč 167 Kč
déle než 18 hod. 217 - 259 Kč 259 Kč

Částce 108 Kč odpovídá maximální stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč a daňově nejvýhodnější hodnota stravenky pro rok 2021 - 137 Kč.

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, přísluší mu podle § 163 odst. 2 a 3 zákoníku práce stravné snížené za každé bezplatné jídlo:
a) až o 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin,
b) až o 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) až o 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší cestovní náhrady, které jsou považovány za daňově uznatelný náklad. Tyto vyšší cestovní náhrady a nižší procento krácení stravného jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem a součástí vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

ZAHRANIČNÍ STRAVNÉ
Ve vyhlášce č. 510/2020 Sb. byly stanoveny základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021. Zvýšila se sazba stravného pro Albánii, Bulharsko, Slovinsko a Švédsko.

Země Základní sazba stravného Země Základní sazba stravného
Belgie 50 EUR Portugalsko 40 EUR
Bosna 40 EUR Rakousko 45 EUR
Bulharsko 40 EUR Rumunsko 35 EUR
Černá Hora 35 EUR Rusko 45 EUR
Dánsko 55 EUR Řecko 40 EUR
Francie 45 EUR Slovensko 35 EUR
Chorvatsko 35 EUR Slovinsko 40 EUR
Itálie 50 EUR Španělsko 45 EUR
Maďarsko 35 EUR Švédsko 55 EUR
Německo 45 EUR Švýcarsko 75 CHF
Nizozemí 50 EUR Ukrajina 45 EUR
Norsko 60 EUR USA 60 USD
Polsko 40 EUR Velká Británie 45 GBP

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, pokud je v zahraničí déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba 12 až 18 hodin, přísluší stravné ve výši dvou třetin sazby. Trvá-li doba strávená v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne právo na stravné za cestu na území ČR, přísluší zaměstnanci stravné ve výši jedné třetiny sazby zahraničního stravného.
Při bezplatném poskytnutí jídla musí zaměstnavatel snížit zahraniční stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo:
a) o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
b) o 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
c) o 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Dále zaměstnanci nepřísluší žádné zahraniční stravné v případě, kdy mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla.
Při zahraniční pracovní cestě lze kromě stravného zaměstnancům nebo podnikateli poskytnout ještě kapesné v cizí měně až do výše 40 % stravného (před jeho případným krácením za bezplatně poskytnuté jídlo), které zaměstnanci přísluší. Toto kapesné je daňovým výdajem a zároveň osvobozeným příjmem pro příjemce.

CENA PHM U ZAMĚSTNANCŮ
Vyhláškou č. 589/2020 Sb. byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům pro rok 2021:

Natural 95 27,80 Kč / l
Super plus, 98 31,50 Kč / l
Nafta 27,20 Kč / l
Elektřina 5 Kč / kWh

CENA PHM U PODNIKATELŮ
Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů u podnikatelů za rok 2020, pokud nejsou použity ceny na základě dokladů o nákupu příp. paušální výdaj na dopravu:

Natural 95 32,00 Kč / l
Super plus, 98 36,00 Kč / l
Nafta 31,80 Kč / l
Elektřina 4,80 Kč / kWh

Tyto ceny lze použít u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku nebo u bezplatně vypůjčených.
Nadále je možné používat tzv. paušální výdaj na dopravu ve výši 5.000 Kč u jednoho vozidla (v případě využívání vozidla z části i pro soukromé účely ve výši 4.000 Kč) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

SAZBA ZÁKLADNÍ NÁHRADY
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč;
při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.
Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejméně ve dvojnásobné výši než je stanoveno pro osobní auta.
Podnikatel může zahrnovat do daňově uznatelných výdajů náhradu jízdních výdajů za ujeté kilometry při použití pouze a výhradně vlastního vozidla, které sám také řídí při pracovní cestě.


(c) 2021 TaxVision s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel.: 222 311 280, Fax: 222 311 420, E-mail: info@taxvision.cz
Informační občasníky naleznete také na www.taxvision.cz.

Kategorie Aktuality