Do you have any questions? Let us know ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Daňové poradenství kopie


Daňové poradenství:
 • daňová optimalizace a plánování
 • prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby
 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 • ověření odpočitatelné položky od základu daně z příjmů na výzkum a vývoj
 • posouzení projektů výzkumu a vývoje certifikovaným daňovým poradcem


Vyhotovení veškerých daňových přiznání:
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • přiznání k DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí 
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň darovací
 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
 • souhrnné hlášení, aj.

Daně tvoří nedílnou součást podnikání a daňová legislativa je v kontinuálním procesu změn, které se mohou zásadně dotýkat i vás. My je sledujeme a o všech důležitých změnách v daňové oblasti vás informujeme.
Naši zkušení daňoví poradci vám jsou plně k dispozici. Zajistíme, aby bylo vaše podnikání v souladu s veškerými právními předpisy a abyste mohli řídit své výdaje efektivně. Současně naši daňoví experti dohlíží i na vaše účetnictví.

Co o nás říkají naši klienti

Mgr. Blanka Štarmanová

JEDNATELKA, DAŇOVÉ PORADDENSTVÍ

““Been using the theme for 4-5 years or more, shouldve given a review earlier. Im not a web design pro but I know the basics. Whenever I run into a little trouble TrueThemes is always super quick and helpful.””