Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2LÉKAŘSKÉ DOMY, KLINIKY, ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, SAMOSTATNÉ LÉKAŘSKÉ PRAXE. LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ. ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ. SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝUKU JAZYKŮ, ODBORNÉ ČI REKVALIFIKAČNÍ KURZY. ON-LINE VÝKUKA. NEZISKOVÉ ORGANIZACE.


V těchto odvětvích mají naši specialisté bohaté zkušenosti.

Tyto sektory mají z pohledu námi poskytovaných služeb podobné nároky na účetní a daňové služby.

Řešíme často otázky spojené s DPH, osvobození od DPH, pravidla pro registraci k DPH či odpočet DPH v krácené výši a použití koeficientu pro vypořádání daně v krácené výši.

U lékařů a zdravotnických zařízení účtujeme úhrady od pojišťoven a příslušené časové rozlišení.

Časové rozlišování výnosů se týká i škol, kde často pracujeme v účetním roce, který je stejný jako školní rok.

Často řešíme účtování darů dotací. Máme zkušenosti s vykazováním čerpání dotací, jak ze státního rozpočtu (MŠMT), tak z EU (např. Erasmus+) a s jejich časovým rozlišováním.

Neziskové organizace vedou účetnictví podle vyhlášky 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem není podnikání. Podle této vyhlášky sestavíme správně výkazy účetní závěrky, které se liší od výkazů pro korporace. Neziskové organizace vykazují tzv. úzký základ daně, je třeba správně rozlišit ziskové a neziskové činnosti.

 

Ceník

Daňové služby

Jen a jen daně
Více

Vítejte u Tax Vision