Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd - Praha,Moravské Budějovice

SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
FIRMY

Ve společnosti TaxVision dlouhodobě usilujeme
o udržování odpovědného a ohleduplného chování ke svému okolí. Svým jednáním se snažíme co nejméně zatěžovat životní prostředí a zvláště pak pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Pomáháme neziskovým organizacím, každým rokem vybereme jednu neziskovou organizaci, které poskytujeme po dobu 1 roku zdarma účetní a daňové služby. Máme v úmyslu v této aktivitě i nadále pokračovat a rovněž chceme rozšiřovat i seznam organizací, se kterými v rámci tohoto projektu spolupracujeme.

Pokud vedete neziskovku a máte zájem o bezplatnou pomoc účetní a poradenské společnosti, zašlete nám průvodní dopis se stručným popisem svého projektu
a možná to budete právě Vy, koho ze seznamu 
zájemců vybereme.

PROJEKTY
SKIBECK

SKIBECK - sportovní aktivity pro postižené občany.
Prague pride

Prague pride - festival hrdosti a tolerance.
Studentská unie ČVUT
Studentská unie ČVUT - unii tvoří spousta různých klubů, které organizují nespočet aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, promítání po nejrůznější kurzy.
Zaedno
Zaedno - popularizace a propagace bulharské kulturní tradice a společenského dění mezi širokou veřejností v České Republice a prohlubování mezikulturních vztahů. Festival Millenium 2013
Vazraždane
Vazraždane - kulturní a vzdělávací aktivity s cílem seznámit širokou věřejnost s kulturou a životem bulharské národnostní menšiny v Praze.

Spojte se s námi na sociálních sítích a získejte tak možnost sledovat aktuální dění z první ruky. Podělíme se s Vámi
o připravované i realizované novinky v oboru, přínosné články a další zajímavosti, které se týkají i Vás.
Detailnější popis našich služeb spolu s ceníky naleznete v nabídce našich služeb

Pokud máte přesto pocit, že o nás potřebujete vědět víc, neváhejte nás kontaktovat, a to mailem, telefonicky nebo osobně v sídle Taxvision

Odpovědi na Vaše otázky hledejte taky ve firemní poradně ve spolupráci se společností Finance media