Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd - Praha,Moravské Budějovice

DAŇOVÉ
POVINNOSTI - SRPEN 2011

Pondělí 1. srpna


 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2011. 
 • Zdravotní pojištění - podání Přehledu OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce. 
 • Sociální pojištění - podání Přehledu OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo pokud OSVČ nemá povinnost podávat daňové přiznání.
.......................................................................................................................

Pondělí 8. srpna

 • Zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2011.
  • Řádná záloha je vypočítaná z posledního podaného přehledu.
  • Minimálně se jedná o částku 1 670 Kč. Maximální částka je 20 040 Kč. 
.......................................................................................................................

Úterý 9. srpna

 • Spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu). 
 • Sociální pojištění - úhrada doplatku sociálního pojištění OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo pokud OSVČ nemá povinnost podávat daňové přiznání (tj. do 8 dnů od podání Přehledu). 
.......................................................................................................................

Pátek 12. srpna

 • Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za červenec 2011 (papírovou formou). 
  • Určeno jen pro jednorázové výkazy a pouze v případě, že zpravodajské jednotka nemá povinnost vykazovat opačný směr pohybu zboží. 
.......................................................................................................................

Úterý 16. srpna

 •   Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za červenec 2011 (elektronicky).
.......................................................................................................................

Pondělí 22. srpna

 • Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
  • Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v červenci, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. 
  • Vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost. 
 • Zdravotní pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za červenec 2011.
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červenci. 
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy - obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. 
 • Sociální pojištění - splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2011. 
  • Řádná záloha za květen vypočítaná z posledního podaného přehledu. 
  • Částka podle přehledu, nebo minimálně 1 807 Kč. Maximální částka je 43 345 Kč. 
 • Sociální pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za červenec 2011.
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červenci.
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy -obě tyto částky odesílá zaměstnavatel.
.......................................................................................................................
Středa 24. srpna
 • Spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu). 
.......................................................................................................................
Čtvrtek 25. srpna 
 • Spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2011. 
 • Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok).  
 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2011. 
 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červenec 2011. 
 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2011. 
.......................................................................................................................
Středa 31. srpna
 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011.
 • Daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně. 
  •  Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč. 
.......................................................................................................................
 

Spojte se s námi na sociálních sítích a získejte tak možnost sledovat aktuální dění z první ruky. Podělíme se s Vámi
o připravované i realizované novinky v oboru, přínosné články a další zajímavosti, které se týkají i Vás.
Detailnější popis našich služeb spolu s ceníky naleznete v nabídce našich služeb

Pokud máte přesto pocit, že o nás potřebujete vědět víc, neváhejte nás kontaktovat, a to mailem, telefonicky nebo osobně v sídle Taxvision

Odpovědi na Vaše otázky hledejte taky ve firemní poradně ve spolupráci se společností Finance media