Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd - Praha,Moravské Budějovice

DAŇOVÉ
POVINNOSTI - KVĚTEN 2011

Pondělí 2. května


 •  daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
   
 •  zdravotní pojištění
  • podání Přehledu OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
   
 •  sociální pojištění
  • podání Přehledu OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
   
.......................................................................................................................

Pondělí 9. května

 •  zdravotní pojištění
  • splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2011 
   
.......................................................................................................................

Úterý 10. května

 •  spotřební daň
  • splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
   
 •  sociální pojištění
  • úhrada doplatku sociálního pojištění OSVČ za rok 2010, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (tj. do 8 dnů od podání Přehledu)
   
.......................................................................................................................

Pátek 13. května

 •  daň z přidané hodnoty
  • podání výkazu intrastat za duben 2011 (papírová forma - pouze jednorázové výkazy a pokud zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat opačný směr pohybu zboží)
   
.......................................................................................................................

Úterý 17. května

 •  daň z přidané hodnoty
  • podání výkazu intrastat za duben 2011 (elektronicky)
   
.......................................................................................................................
Pátek 20. května
 •  daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
   
 •  zdravotní pojištění
  • splatnost pojistného zaměstnavatele za duben 2011
   
 •  sociální pojištění
  • splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2011
  • splatnost pojistného zaměstnavatele za duben 2011
   
.......................................................................................................................

Středa 25. května 

 •  spotřební daň
  • splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za duben 2011
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)
   
 •  daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011
   
 •  energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011
   
.......................................................................................................................

Úterý 31. května 

 •  daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011
   
 •  daň z nemovitostí
  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
   
.......................................................................................................................

Spojte se s námi na sociálních sítích a získejte tak možnost sledovat aktuální dění z první ruky. Podělíme se s Vámi
o připravované i realizované novinky v oboru, přínosné články a další zajímavosti, které se týkají i Vás.
Detailnější popis našich služeb spolu s ceníky naleznete v nabídce našich služeb

Pokud máte přesto pocit, že o nás potřebujete vědět víc, neváhejte nás kontaktovat, a to mailem, telefonicky nebo osobně v sídle Taxvision

Odpovědi na Vaše otázky hledejte taky ve firemní poradně ve spolupráci se společností Finance media