Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd - Praha,Moravské Budějovice

DAŇOVÉ
POVINNOSTI - ČERVEN 2011

Středa 8. června

 • Zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2011.
  • Řádná záloha je vypočítaná z posledního podaného přehledu.
  • Minimálně se jedná o částku 1 670 Kč. Maximální částka je 20 040 Kč. 
.......................................................................................................................

Čtvrtek 9. června

 • Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu). 
.......................................................................................................................

Úterý 14. června

 • Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za květen 2011 (papírovou formou).
  • Určeno jen pro jednorázové výkazy a pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat opačný směr pohybu zboží. 
.......................................................................................................................

Středa 15. června

 • Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň. 
  • Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje. 
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí pololetní zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí čtvrtletní zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. 
.......................................................................................................................

Čtvrtek 16. června

 • Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za květen 2011 (elektronicky). 
.......................................................................................................................

Pondělí 20. června


 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 
  • Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v květnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. 
  • Vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost. 
 • Zdravotní pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za květen 2011.
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v květnu. 
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy - obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. 
 • Sociální pojištění - splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2011. 
  • Řádná záloha za květen vypočítaná z posledního podaného přehledu. 
  • Částka podle přehledu, nebo minimálně 1 807 Kč. Maximální částka je 43 345 Kč. 
 • Sociální pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za květen 2011.
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v květnu.
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy -obě tyto částky odesílá zaměstnavatel.
.......................................................................................................................
Pátek 24. června 
 • Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu). 
.......................................................................................................................
 Pondělí 27. června 

 • Spotřební daň - daňové přiznání za květen 2011. 
 • Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011 (pokud vznikl nárok).  
 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011. 
 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011. 
.......................................................................................................................

Čtvrtek 30. května 

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011. 
....................................................................................................................... 

Pátek 1. července

 • Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. 
  • Pozn.: Jedná se o změnu oproti loňskému roku, kdy byla tato povinnost datována na 30. 6. Změna vychází z daňového řádu platného od 1. 1. 2011. 
....................................................................................................................... 

Spojte se s námi na sociálních sítích a získejte tak možnost sledovat aktuální dění z první ruky. Podělíme se s Vámi
o připravované i realizované novinky v oboru, přínosné články a další zajímavosti, které se týkají i Vás.
Detailnější popis našich služeb spolu s ceníky naleznete v nabídce našich služeb

Pokud máte přesto pocit, že o nás potřebujete vědět víc, neváhejte nás kontaktovat, a to mailem, telefonicky nebo osobně v sídle Taxvision

Odpovědi na Vaše otázky hledejte taky ve firemní poradně ve spolupráci se společností Finance media