Máte otázky? Ozvěte se nám ...
222 311 280 info@taxvision.cz

Vedení účetnictví 2


Vedení účetnictví:
 • zaúčtování prvotních dokladů
 • příprava interních dokladů potřebných pro správné vedení účetnictví
 • kontrola již pořízených záznamů, metodické vedení
 • příprava měsíční účetní závěrky
 • příprava podkladů pro DPH a zpracování přiznání k DPH
 • zpracování daňových a statistických výkazů v souladu se zákony a vyhláškami ČR
 • roční účetní uzávěrka včetně dokladových inventarizací
 • převod účetní závěrky dle IFRS a US GAAP
 • střediskové účetnictví, vedení zakázek
 • konsolidované účetní závěrky a uzávěrky
 • příprava pro audit
 • revize a rekonstrukce účetnictví
 • ukončení a likvidace společnosti

Účetní poradenství:
 • organizace zpracování účetnictví
 • stanovení pravidel a vypracování směrnic
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů
 • stanovení postupů při zavádění operativních evidencí
 • průběžná kontrola účetnictví
 • sestavení výkazů dle IFRS a US GAAP
 • interní reporting, organizace inventarizačních prací atd.
Naše účetní služby spočívají nejen v účtování dokladů v požadovaných intervalech, ale především v poskytování komplexních služeb vedoucích k prosperitě vašeho podniku. Zajišťujeme bezchybné dodržování zákona o účetnictví a všech daňových zákonů. Na základě požadavku zákazníka vedeme účetnictví smluvně v naší kanceláři nebo u zákazníka. Můžeme částečně nebo zcela převzít odpovědnost za vedení účetnictví a zajistit, aby tento úkol byl prováděn efektivně s využitím vhodné kombinace lidských zdrojů, odborných znalostí a technického vybavení. Můžeme připravit konsolidované účetní výkazy a účetní závěrky podle IFRS nebo US GAAP, výkazy pro mateřské společnosti nebo podklady pro žádosti o úvěr a můžeme také zajistit účetní audity. Zpracování účetní agendy je pravidelně kontrolováno daňovým poradcem. Online přístup do účetního systému kdykoli a odkudkoli je pohodlný a vysoce bezpečný. Systém sdílení dat prostřednictvím vzdáleného přístupu umožňuje našim klientům nepřetržitý přístup k aktuálním údajům.

Vítejte u Tax Vision

Co o nás říkají naši klienti

Mgr. Blanka Štarmanová

JEDNATELKA, DAŇOVÉ PORADDENSTVÍ

““Been using the theme for 4-5 years or more, shouldve given a review earlier. Im not a web design pro but I know the basics. Whenever I run into a little trouble TrueThemes is always super quick and helpful.””