Zápis

{{ a.azami|raw }} - azami podpis neescapované html

{{ a.color(2) }} - druhá barva

{{ a.color(2, {"brightness":60}) }} - druhá barva zesvětlená

{{ a.head({"template":"my_header"})|raw }} - hlavička s vlastní šablonou

Společné parametry (nepovinné) například: {{a.head({"template":"my_header"})|raw}}

template ... jméno šablony (použije se místo výchozí)

param ... uživatelsky definovaná proměnná (předává se do podšablon)

cache_time ... počet vteřin po které se makro cachovat

cache_key ... lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně


{{ a.articles }}

Výpis článků, je součástí content

template: articles_list
preview: pokud je 1 lze předefinovat parametry page_from,per_page a category_id, deaktivují se filtry
page_from: stránkování od 0
per_page: počet článků na stránku
category_id: kategorie článků, lze vložit i 0
sort_by: vlastní pořadí předefinuje to z nastavení, směr, vyjma názvu vždy sestupně: article_id, date_created, date_changed, stat_uip, stat_view, votes, name
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.assets }}

Cesta k sloučenému souboru (např. více css), parametr soubory v poli, případně oddělit čárkami. Při změně v libovolném obsaženém souboru dojde ke změně adresy

minify: ve výchozím stavu hodnota 1 - minifikovaný soubor, 0 toto vypne

{{ a.azami }}

{{ a.basket }}

Košík - je součástí content

template: basket
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.category }}

Data ke kategorii

category_id: id kategorie, výchozí je aktuálně načtená kategorie

{{ a.class }}

{{ a.color }}

vrátí barvu z nastavení

id: id barva, hodnoty 1 - 7, výchozí 1
brightness: 0 černá, 50 původní barva, 100 bílá, výchozí 50

{{ a.contact }}

{{ a.content }}

Hlavní obsah webu (články, produkty, kategorie)

template: categories.category
template_sufix: doplňující text do názvu podšablon (výpisy, detaily...), pokud existuje šablona s doplněným suffixem použije se ta, jinak se použije výchozí šablona
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.content_title }}

{{ a.css }}

Hlavní css, pokud je parametr 1, css bude minifikované, vrací kompletní tag, nutno volat {{ a.css|raw }}, případně {{ a.css(1)|raw }}

minify: ve výchozím stavu hodnota 1 - minifikovaný soubor, 0 toto vypne

{{ a.font }}

id: id font, hodnoty 1 - 2

{{ a.footer }}

{{ a.footer_adress }}

{{ a.footer_short_text }}

{{ a.head }}

Hlavička webu

template: categories.head
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.help }}

Přehled funkcí šablonovacího systému Azami.

{{ a.html_append }}

Připojí html k head, k body {{ a.html_append({'html': 'html', 'type':'head'}) }}

html: připojované html
type: výchozí hodnota head, alternativní body

{{ a.image }}

vrátí obrázek z nastavení

id: id obrázku 1-6

{{ a.langs }}

Výpis jazyků, {'template':'langs'}

{{ a.login_form }}

{{ a.logo }}

{{ a.menu_main }}

Výpis hlavního menu

template: categories.menu
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.menu_sub }}

nepovinný parametr submenu_type: all - vypíše celé submenu od rootu až k aktivní položce, visible - vypíše submenu - od poslední skryté položky

submenu_type: nepovinný parametr submenu_type: all - vypíše celé submenu od rootu až k aktivní položce, visible - vypíše submenu od poslední skryté položky, normal, vypíše pouze nejbližší potomky, pokud kategorie potomky nemá, tak sourozence, výchozí normal
parent_id: Id rodičovského elementu, pokud je nastaveno ignoruje se submenu_type, hodnota top, bottom vyčte id z nastavení
template: categories.submenu pro submenu, categories.category_menu pro parent_id
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.navigation }}

Drobečková navigace

template: categories.navigation
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.notifications }}

Systémové notifikace, jsou součástí content

template: notification
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.path }}

Vrací kompletní cestu k zadané relativní cestě

{{ a.products_filter }}

Filtr produktů - je součástí content

template: products.filter
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.products_list }}

Výpis produktů - je součástí content

template: products.list
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.profile }}

{{ a.redirect }}

Přesměrování, bez parametrů přesměruje na předchozí stránku

url: url pro přesměrování
status_code: kód přesměrování, výchozí 302

{{ a.slogan }}

{{ a.template }}

Zpracování další šablony, například {{ a.template({'template':'test',data {{'name':'Pepa'}}})|raw }}, v šabloně test pak bude {{data.name}}

template: povinné jméno šablony
data: nepovinná data, která se do šablony pošlou
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.user }}

Profil uživatele

template: dir.useredit
dir_id: 0
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.user_orders }}

{{ a.webmap }}

Výpis mapy webu

template: categories.webmap
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.webname }}


Separace

{{ a._("klíč","hodnota") }} - pokud separace neexistuje, sama se vytvoří


Datová pole

{{ a.info['category_id | cookie | default_ln | get | ip | langs | ln | post | settings | url | user_agent | web | webtype' ] }}

{{ a.is['article_detail | basket | device_mobile | device_tablet | eshop | eshop_filters | eshop_orders | eshop_search | home | logged | product_detail | product_list' ] }}

{{ a.socials['facebook | instagram | linkedin | pinterest | tiktok | twitter | youtube' ] }}

{{ a.basket['items | price | url | weight' ] }}

{{ a.urls['basket | logout | products_search_category | root' ] }}